Zapis windykacyjny w formie aktu notarialnego

Instytucja zapisu windykacyjnego to coś, co każdy powinien znać. Jest to kwestia istotna w prawie spadkowym, dzięki której możliwe jest przekazanie określonych elementów spadku określonym osobom. Sporo osób pragnie...

Instytucja zapisu windykacyjnego to coś, co każdy powinien znać. Jest to kwestia istotna w prawie spadkowym, dzięki której możliwe jest przekazanie określonych elementów spadku określonym osobom. Sporo osób pragnie korzystać z takiej możliwości, chociaż nie zdaje sobie sprawy z tego, że wszelkie zapisy o brzmieniu mającym taki cel są prawomocne tylko wtedy, kiedy powstaną jako akt notarialny, czyli z udziałem notariusza.

Do niedawna sytuacja wyglądała trochę inaczej, ponieważ istniało standardowe prawo spadkowe, które przewidywało dziedziczenie ustawowe. Oznacza to, że określone w prawie osoby dziedziczyłyby określone części majątku zmarłego. Obok tego istniały zapisy spadkowe w testamencie. Ich znaczenie odnosiło się do możliwości przekazania dodatkowych części majątku osobom wskazanym w testamencie, ale dopiero wtedy, kiedy przeprowadzone zostało odpowiednie postępowanie spadkowe w sądzie lub u notariusza.

Istotne zmiany pojawiły się w październiku 2011 roku. Dotychczasowe zapisy nie zostały usunięte ani zmienione, ale obok nich weszła w Zycie także instytucja zapisu windykacyjnego, której najważniejszym elementem jest możliwość rozporządzania konkretnymi elementami masy spadkowej w taki sposób, by wybrana osoba uzyskała wybrany element należący do zmarłego. Można na tej podstawie zapisać bratu samochód, a córce działkę budowlaną. Zapisy windykacyjne powinny pojawiać się w testamencie w postaci zapisów w formie aktu notarialnego. Efektem nowej metody dziedziczenia jest to, że wskazana osoba w momencie śmierci posiadacza majątku staje się automatycznie właścicielem określonych w spadku rzeczy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to tylko efekt dokumentu, a jeszcze nie zmiana prawna. Ta następuje dopiero wtedy, kiedy odpowiednie fakty zostaną potwierdzone na drodze sądowej lub przez notariusza w postaci aktu notarialnego. Największą zaletą tego mechanizmu jest wyraźne skrócenie postępowania spadkowego. Podział masy spadkowej jest bowiem całkowicie pomijany. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przedmiotem zapisu windykacyjnego może być tylko rzecz należąca do osoby zmarłej w chwili jej zgonu oraz rzecz równocześnie nie podlegająca żadnym zobowiązaniom zmarłego odnośnie przeniesienia własności tej rzeczy na osoby trzecie.

Zapisem windykacyjnym można objąć rzeczy oznaczone do tożsamości oraz zbywalne prawa majątkowe. Może to być też przedsiębiorstwo gospodarcze lub gospodarstwo rolne. Wszelkie ustanowione na rzecz zapisobiorcy użytkowania i służebności także mogą być przenoszone, jeśli nie są elementami osobistymi wygasającymi wraz ze śmiercią osoby.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by osoba, która otrzymuje element majątku w wyniku zapisu windykacyjnego uzyskiwała także spadek na ogólnych zasadach dziedziczenia. W takim przypadku majątek jest pomniejszany zapisane zapisem windykacyjnym rzeczy i jest dzielony na części odpowiednie do litery prawa.

W przeciwieństwie do obserwowanych często na filmach sytuacji, nie można w ten sposób przekazać nikomu konkretnej sumy pieniędzy ani stworzyć warunku, którego spełnienie warunkowałoby przekazanie określonej rzeczy lub prawa.

Zapis windykacyjny na pewno nie należy do specjalnie skomplikowanych elementów prawa spadkowego, ale w przypadku tej dziedziny prawa cywilnego zawsze należy się mieć na baczności. Dobrze jest rozpatrywać łącznie wszystkie ważne instytucje prawa spadkowego, takie jak chociażby prawo zachowku, które daje specjalne uprawnienia osobom z najbliższej rodziny osoby zmarłej. Kiedy oblicza się zachowek, żadne zapisy windykacyjne nie mogą być wyłączone z masy spadkowej w celu uchronienia ich przed działaniem takich przepisów. Zapisobiorcy zwykli, czyli osoby uprawnione do spadku na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie są odpowiedzialne za realizacje zapisów windykacyjnych i w wyniku ich roszczeń zrealizowanie zapisów windykacyjnych może być niemożliwe.

Podstawowym zadaniem nowego prawa jest nie tyle umożliwienie osobie zmarłej łatwiejszego dysponowania swoim majątkiem, co uproszczenie wszystkich procedur związanych ze spadkami. Zapis windykacyjny nie unieważnia ogólnych przepisów prawa.

Kategorie
Prawo gospodarcze
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy