Testament bez tajemnic – poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania

Wielu osobom wydaje się, że choć spisanie testamentu rzeczywiście ma duże znaczenie, jest zadaniem, które powinno spoczywać na barkach osób starszych, Tymczasem nie trzeba mieć wcale osiemdziesięciu lat, aby...

Wielu osobom wydaje się, że choć spisanie testamentu rzeczywiście ma duże znaczenie, jest zadaniem, które powinno spoczywać na barkach osób starszych, Tymczasem nie trzeba mieć wcale osiemdziesięciu lat, aby poważnie myśleć o tym, co stanie się z majątkiem po naszej śmierci. Dlaczego zatem warto spisać testament i jak zrobić to najlepiej.

Po co nam testament?

Mianem testamentu określa się ostatnia wolę spadkobiercy. Ten zwykle dysponuje w nim swoim majątkiem decydując, co stanie się z nim po śmierci właściciela. Tu zresztą napotykamy na pierwszą nieścisłość w potocznym pojmowaniu testamentu. Wiele osób nie spisuje go trwając w przekonaniu, że konieczne stanie się zdecydowanie o losach wszystkich dóbr, tymczasem testament może dotyczyć zaledwie części majątku.

„Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Gdy testament nie został sporządzony do dziedziczenia dochodzą w odpowiedniej kolejności i udziałach osoby wskazane przepisami prawa. W pierwszej kolejności są to małżonek i dzieci zmarłego” – http://krakowskinotariusz.pl/czynnosci-notarialne.html.

I choć może się wydawać, że polskie przepisy dotyczące dziedziczenia są dość przejrzyste, doświadczenie wiele osób podpowiada, że to właśnie testament jest najlepszym sposobem na to, aby uporządkować nie tylko sprawy finansowe i rodzinne. Często zapobiega poważnym sporom i tłumi w zarodku nieporozumienia, które prowadzą do trwałych rozłamów w rodzinach.

Kto może sporządzić testament?

Jeśli zgadzamy się z tym, że testament przyniesie nam i naszym najbliższym zdecydowanie więcej zysków niż strat, musimy mieć też świadomość tego, że musi on spełniać określone wymogi. Na pierwszy plan wysuwa się to, że prawo do spisania testamentu uzyskujemy w dniu osiemnastych urodzin pod warunkiem, że dysponujemy jednocześnie pełną zdolnością prawną. W wyjątkowej sytuacji znajdują się te osoby, które zawarły już związek małżeński, prawo mówi bowiem o tym, że w szczególnych okolicznościach może mieć to miejsce już w szesnaste urodziny. Wypada też przypomnieć, że nasza wola nie musi być wcale ostateczna. Jeśli uważamy, że w testamencie niesłusznie kogoś nagrodziliśmy lub pominęliśmy, zawsze możemy zmienić jego treść.

Jak spisać testament?

Polskie prawo daje dość dużą dowolność osobom zastanawiającym się nad spisaniem testamentu. Najpopularniejszymi i najczęściej wykorzystywanymi formami są jednak testamenty własnoręczne oraz te, które spisuje się wraz z notariuszem. Nietrudno się przy tym domyślić, że obie opcje mają swoje zalety i wady.

Jeśli tworzymy testament własnoręcznie, należy pamiętać o tym, że musi być on spisany naszą ręką i opatrzony nie tylko czytelnym podpisem, ale i datą. W takim przypadku nie musimy obawiać się żadnych kosztów finansowych, nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z rozwiązaniem wolnym od wad. Najpoważniejsza wiąże się z tym, że mamy do czynienia z ostatnią wolą, której wiarygodność potrafi być w dość prosty sposób podważona. Należy też liczyć się z tym, że testament może zostać zagubiony lub zniszczony – niekoniecznie celowo.

Jeśli zależy nam na większym bezpieczeństwie, możemy zdecydować się na przygotowanie testamentu u notariusza. Dokument zyskuje wówczas formę aktu notarialnego, my zaś mamy pewność, że jest przygotowany poprawnie i zgodnie z przepisami prawa. Niestety, jest to również opcja stosunkowo droga, wiele osób uważa jednak, że bezpieczeństwo, jakie gwarantuje, uzasadnia jej zastosowanie.

Materiał zewnętrzny, http://portalnotariusza.pl/

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy