Sprawy o alimenty – jak walczyć o pieniądze na siebie i dziecko w sądzie?

Najczęściej zobowiązanym do zapłat alimentów na dziecko jest rodzic, z którym dziecko na stałe nie zamieszkuje. W Polsce, w przeważającej większości spraw rodzinnych rozpatrywanych w sądzie, alimenty nakładane są...

Najczęściej zobowiązanym do zapłat alimentów na dziecko jest rodzic, z którym dziecko na stałe nie zamieszkuje. W Polsce, w przeważającej większości spraw rodzinnych rozpatrywanych w sądzie, alimenty nakładane są na ojca dziecka, a małoletni pozostaje przy matce. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie przewidziane prawem rodzinnym.

Alimenty na dzieci

Niezależnie od tego, czy adwokat jest z Warszawy, czy z mniejszego miasta, w sprawach rodzinnych tak samo skutecznie może reprezentować np. matkę, która walczy o alimenty na swoje dziecko w sądzie. Alimenty należą się dzieciom z tego tytułu, że małoletni co do zasady wyrażonej w polskim prawie, pozostają na utrzymaniu rodziców do czasu zakończenia nauki – nie zaś do ukończenia pełnoletniości, jak myślą niektórzy. Zarówno matka, jak i ojciec dziecka powinni partycypować w ponoszeniu kosztów utrzymania, wychowania i kształcenia dziecka w równym stopniu.

Sąd rodzinny przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego uwzględnia przy tym osobisty nakład pracy w wychowanie małoletnich dzieci, dlatego rodzic, który sprawuje nad nimi osobistą, codzienną opiekę, będzie w mniejszym stopniu obciążony pod względem finansowym niż rodzic, który z dziećmi nie mieszka. Dlatego alimenty płaci ojciec lub matka dziecka, niezamieszkujący czy niezamieszkująca z nim.

Wysokość alimentów uzależniona jest od liczby dzieci, na które mają być one płacone, od trybu i poziomu życia, jakie prowadzi rodzic obowiązany do płatności alimentów oraz od wysokości jego dochodów miesięcznych. Jeśli poziom życia jest wysoki, a rodzic jest np. właścicielem dobrze prosperującej firmy w Warszawie, adwokat w trakcie sprawy rodzinnej o alimenty może domagać się dla dzieci klienta wyższych alimentów, niż wynikałoby to z konieczności zaspokojenia ich podstawowych potrzeb.

>>> Dowiedz się więcej na temat alimentów od adwokata <<<

Alimenty także od dziadków

Nie tylko rodzice dziecka mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za jego utrzymanie i wychowanie – również dziadkowie. Coraz częściej sądy rodzinne rozstrzygają w tego rodzaju sprawach. Alimenty od dziadków dla wnuków mogą być zasądzone, jeśli rodzic lub rodzice nie chcą bądź nie mogą sprostać nałożonemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu.

Alimenty od dzieci dla rodziców

Co ciekawe, nie tylko na dziecko mogą być płacone alimenty. Także odwrotna sytuacja może mieć miejsce. Jeśli rodzic żyje w niedostatku i nie ma możliwości zarobienia samodzielnie na swoje utrzymanie, może wystąpić samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pełnomocnika – adwokata o alimenty do swoich dzieci, przed sądem rodzinnym.

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy