Publikacje na portalu społecznościowym nie podlegają RODO

Czy tzw. wyjątkiem dziennikarskim, działalności literackiej lub artystycznej z art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych mogą być objęte podmioty realizujące zadania publiczne w obszarze promocyjnym, informacyjnym, populizatorskim i...

Czy tzw. wyjątkiem dziennikarskim, działalności literackiej lub artystycznej z art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych mogą być objęte podmioty realizujące zadania publiczne w obszarze promocyjnym, informacyjnym, populizatorskim i upowszechniania kultury (art. 6 ust. 1 lit e RODO) za pomocą portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Instagram?

Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu Prawa prasowego, a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 RODO (art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Materiałem prasowym jest zaś  każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa (art. 7 pkt 4 Prawa prasowego). Prasa to publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską (art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa prasowego).

Jeżeli zatem podmioty, o których mowa we wstępie, w ramach swojej działalności periodycznie redagują, tworzą i publikują teksty i obrazy na portalach społecznościowych, to należy uznać, że wykonują one działalność, o której mowa w art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Konsekwencją tego stwierdzenia jest wyłączenie stosowania licznych przepisów RODO w zakresie przetwarzania danych w ramach opisanej działalności – m.in. konieczności poszukiwania podstawy przetwarzania danych, realizacji uprawnień podmiotów danych czy realizacji obowiązku informacyjnego.

Zobacz też:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914) – art. 7,
  • Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – art. 2.

Michał Kowalski
radca prawny, ekspert portalu PoradyODO.pl

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy