Ograniczenie praw rodzicielskich. Kiedy jest to możliwe? Jak oto wnioskować?

Władza rodzicielska oznacza zarówno prawa, jak i obowiązki i przysługuje każdemu z rodziców z osobna; w sprawach najważniejszych dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni oni jednak podejmować decyzje wspólnie....

Władza rodzicielska oznacza zarówno prawa, jak i obowiązki i przysługuje każdemu z rodziców z osobna; w sprawach najważniejszych dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni oni jednak podejmować decyzje wspólnie.

Ograniczenie praw rodzicielskich – ojca, matki lub obojga rodziców – jest sytuacją wyjątkową, możliwą tylko w pewnych okolicznościach. Ograniczenie praw rodzicielskich może nastąpić z urzędu lub na wniosek jednego z rodziców.

Dobro dziecka jest wartością nadrzędna i podlega szczególnej ochronie. Dlatego kiedy dobro dziecka zostaje w jakiś sposób zagrożone (bo np. z powodu różnych trudności życiowych rodzice nie radzą sobie z jego wychowaniem i opieką nad nim), sąd może ograniczyć władzę rodzicielską. Wniosek w tej sprawie może zostać złożony przez jedno z rodziców, każdego, kto dysponuje wiedzą, że dziecku dzieje się jakaś krzywda lub tez postępowanie może zostać zainicjowane z urzędu. Ograniczenia praw rodzicielskich nie można w żadnym przypadku traktować jako wymierzania rodzicom kary – jest to forma pomocy, mająca umożliwić rodzinie jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania. Sąd może np. skierować rodziców do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną albo poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora.Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka; opłata sądowa wynosi 40 zł.

Sprawy dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej potrafią być uciążliwe tak samo dla rodziców, jak i dla dziecka. Dla kancelarii prawnej zawsze wiążą się z wyzwaniem i dużą odpowiedzialnością. Jednak po pomoc profesjonalisty warto sięgnąć już na pierwszym etapie postępowania. Wsparcie doświadczonego prawnika, który wysłucha naszych argumentów i zrozumie potrzeby, a jednocześnie będzie potrafił spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy, pozwoli uniknąć wielu przykrych momentów i znacząco zwiększy szansę na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy