Czy pracownika niepełnosprawnego można wezwać do pracy w sobotę?

Czy pracownikowi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, który zatrudniony jest na pełen etat (pracuje przez 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w okresie od poniedziałku do piątku),...

Czy pracownikowi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, który zatrudniony jest na pełen etat (pracuje przez 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w okresie od poniedziałku do piątku), może możemy w wyjątkowej sytuacji polecić przyjście do pracy w wolną dla niego sobotę na 6 godzin (w godz. od 12.00 do 18.00). Czy pracownik niepełnosprawnych może odmówić wykonania takiego polecenia?

Pracownik niepełnosprawny nie może pracować przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Czas pracy osób niepełnosprawnych regulowany jest ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą stosuje się do wszystkich pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Szczególna regulacja dotycząca czasu pracy osób niepełnosprawnych powoduje, że przepisy Kodeksu pracy znajdują w tym zakresie zastosowanie jedynie posiłkowo, w sprawach w niej nieuregulowanych.

Osoba z niepełnosprawnością – ile może pracować?

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wskazane normy czasu pracy osób niepełnosprawnych mają charakter sztywny, co oznacza że w ich przypadku czas pracy w tygodniu nie może przekroczyć 40 lub odpowiednio 35 godzin. W praktyce oznacza to, że wskazanej grupie pracowników praca może  być planowana na maksymalnie 5 dni w tygodniu po 8 lub 7 godzin dziennie. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych jest bowiem rozliczany odrębnie w każdym tygodniu pracowniczym.

Zgodnie z przytoczonym zapisem, w tygodniu pracownik niepełnosprawny nie może wykonywać pracy przez więcej niż 40 godzin lub gdy obowiązują go skrócone normy czasu pracy prze więcej niż 35 godzin.

Maksymalnie 5 dni pracy tygodniowo

Pamiętając, że pracownik niepełnosprawny nie może wykonywać pracy przez więcej niż 8 lub 7 godzin na dobę wskazać należy, iż w tygodniu pracownik ten nie może pracować przez więcej niż 5 dni (40 godz. : 8 godz.= 5 dni lub 35 godz. : 7 godz. = 5 dni). Dlatego też  polecanie pracownikowi niepełnosprawnemu zatrudnionemu w podstawowym systemie czasu pracy, pracy od poniedziałku do soboty, nawet jeśli praca w sobotę będzie miała charakter incydentalny, należy uznać za niedopuszczalne.

Ponadto pamiętać należy, iż w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, praca ponad dobową 7-godzinną oraz tygodniową 35-godzinną normę czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, która jest niedopuszczalna.

Z tych względów pracownik niepełnosprawny zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy poniedziałku do piątku może odmówić wykonania polecenia pracodawcy przyjścia do pracy w sobotę. Polecenie takie jest bowiem niezgodne z prawem.

Podstawa prawna:

  • art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.),
  • art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).

Joanna Suchanowska
adwokat, ekspert portalu PortalKadrowy.pl

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy