• W co trzeciej pracy dyplomowej można znaleźć cechy plagiatu

  Nawet 20–30 proc. prac dyplomowych nosi znamiona plagiatu. Już teraz na uczelniach spoczywa obowiązek sprawdzania systemami antyplagiatowymi wszystkich prac. Mogą one jednak wyłapać jedynie część skopiowanych fragmentów. Od roku akademickiego 2018/2019 ma się pojawić wymóg stosowania przez uczelnie tzw. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Ustawodawca dostrzegł problem, nie będzie to dobre rozwiązanie –...
 • Rewolucyjne zmiany w rejestracji znaków towarowych

  Obecnie procedura rejestracja znaków towarowych trwa średnio rok. W kwietniu po nowelizacji przepisów Urząd Patentowy będzie badał wyłącznie spełnienie bezwzględnych przesłanek. Nie będzie natomiast sprawdzał każdego zgłoszenia pod kątem kolizji z prawami innych osób, a obowiązek ten w praktyce spadnie na właścicieli wcześniejszych znaków. Przedsiębiorcy będą zmuszeni monitorować rynek oraz przede wszystkim...
 • Zmiany w prawie autorskim czekają na podpis prezydenta

  W tym roku duże zmiany w prawie autorskim. W sierpniu w życie weszła mała nowelizacja przepisów, kolejna – tzw. duża nowelizacja – czeka jeszcze tylko na podpis prezydenta. Zmiany będą dotyczyć m.in. dzieł sierocych i kwestii dozwolonego użytku.  Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwoli na dostosowania polskich przepisów do wymogów prawa...
 • Kto powinien płacić za odtwarzanie muzyki?

  W zgodzie z ustaleniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadzono jednolitą tabelę opłat za odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych lub w czasie imprez masowych. Muszą być przestrzegane przez organizatorów wydarzenia, którzy odpowiadają za przebieg spotkania. Jakie kwoty funkcjonują aktualnie Kto powinien bezwarunkowo uiścić należną sumę? Każdy obywatel jest w...
 • W jakich sytuacjach nie obowiązuje prawo autorskie?

  Praktycznie każdy utwór intelektualny, który ma indywidualne cechy i autora musi być chroniony prawem autorskim. Daje to pewność, że pomysł, oryginalne rozwiązanie i twórcza praca nie będą powielane. Bywają jednak sytuacje, kiedy prawo autorskie nie powinno zostać zastosowane. Kiedy spotkać można takie sytuacje? Czy są wyjątki? W zgodzie z...
 • Czy prawo autorskie obowiązuje zawsze?

  Każdy twór umysłowy, który ma indywidualne cechy i autora musi być chroniony prawem autorskim. Daje to pewność, że pomysł, niespotykane rozwiązanie i twórcze działanie nie zostaną powielone. Są jednak sytuacje, gdy prawo autorskie nie jest używane. Kiedy tak się dzieje? Czy są wyjątki? Zgodnie z przepisami o prawie autorskich...
 • Prawa autorskie a stworzenie instrukcji BHP

  Zwykle zatrudnieni w zakresie swoich obowiązków mają sporządzanie raportów, wykresów, analiz, schematów, nawet programów i aplikacji. Wiele z nich trzeba uważać za utwory mimo, że powstają tylko na potrzeby przełożonego lub managera. Kto zatem ma prawa autorskie do niespotykanego pomysłu lub dzieła, które powstało w godzinach pracy? Jak nazywać...
 • Czy prawa autorskie są chronione w Internecie?

  W Internecie odnajdziemy różnorodne informacje na interesujące nas tematy. Czy mamy prawo je tak bezkarnie kopiować? Jak chronione są prawa twórcy w mobilnym świecie? Naruszenie praw autorskich to przestępstwo bez względu na to, w jaki sposób osoba nieupoważniona udostępniła informacje z chronionego dobra. Niestety przestępstwa tego rodzaju w sieci...
 • Środki na ochronę polskich patentów

  Na okres 2007-2013 Krajowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje ponad 7 miliardami euro na rzecz bezpieczeństwa dobra intelektualnego polskich podmiotów gospodarczych. Jak można otrzymać dodatkowe środki? Po pierwsze każda gospodarcza jednostka powinna złożyć stosowny wniosek. Ponadto funkcjonować na terenie Polski i mieć oryginalny patent, który może być objęty prawami autorskimi...